Måla olika typer av fasader


Att måla om fasaden är något man kan behöva göra med tiden. Men medan alla som har träfasad säkert har målat om huset en eller flera gånger är det inte nödvändigtvis något man gör med andra sorters fasader. Här vänder vi blicken lite snabbt åt de vanligaste fasaderna och vad man ska tänka på när man målar dem.

Träfasad

Träfasaden behöver i överlag mest underhåll och målningen är en viktig del av den. När fasaden ska målas om är det väldigt viktigt att först tvätta fasaden och låta det torka. Därefter måste man vara noga att skrapa bort all lös färg för att den nya färgen ska fastna ordentligt. Det är också bäst att kontrollera att alla bräderna fortfarande är friska och inte blivit drabbad av röta eller skadedjur. I så fall måste dessa bytas ut mot nya bräder, som naturligtvis behöver grundmålas innan man målar med den nya husfärgen. Med allt detta arbete är det inte ovanligt att folk tar hjälp för att spara tid.

Putsad fasad

Putsade fasader kan också bli aktuella att måla om. Igen är förarbetet en väldigt viktig del och det börjar helst med att syna fasaden ordentligt och se om det finns småskador och liknande problem. Tvätta sedan fasaden med hett vatten och vänta på att det ska torka helt. Grovheten på kornen i putsen kan variera en hel del. På grövre fasader behöver man även grövre rollers för att vara säker på att komma in på djupet med färgen.

Tegelfasad

Att måla en tegelfasad är inget man måste göra. Men det är absolut något man kan göra om man så önskar. Dock bör man vara medveten om att fasaden är i stort sett underhållsfri som den är, men kommer att kräva underhåll om man väljer att måla den. För att inte stänga in teglets naturliga förmåga att släppa ut fukt är det väldigt viktigt att använda sig av en riktig tegelfärg. Annars är det ett material som är väldigt enkelt att måla.