Mögel i bostaden


Mögel är något vi alla befarar hitta i hemmet. Har man tur kan man märka det innan det blivit ett riktigt problem och orsakat stor skada, men det är inte alltid man har sådan tur.

Mögel gillar fukt och värme, vilket är varför vissa delar av huset drabbas så mycket oftare än andra. Några av de första tecken många uppmärksammar är att det börjar lukta annorlunda. Lukten av mögel är ofta unken men kan också påminna om doften av jord. Det är dock svårare att upptäcka denna doft när man lever med som den växer. Om dock gäster börjar påpeka doften kan det vara smart att lyssna.

Något man dock bör veta är att riktigt gynnsamma förhållande för mögel kan faktiskt betyda att lukten inte blir lika tydlig. Mögel kan dock påverka en del på andra sätt och leda till symptom som illamående, hosta, huvudvärk eller klåda. Risken att utveckla allergier eller astma kan också öka bland personer som vistas i mögelskadade hus.

Vid uppkomst av mögel kan det spela roll hur ens boendesituation ser ut. Som husägare blir ju detta ens eget ansvar, men har man nyss köpt huset kan fallet vara annorlunda. Hyr man bostaden är det ju i regel den som hyr ut som har ansvaret för att fixa sådant.

Måste man fixa detta själv bör man ta kontakt både med sitt försäkringsbolag och någon som kan komma och utreda situationen. Den som utreder husets tillstånd kan då ta fram en eller flera åtgärder som behövs för att återställa huset.

Då inte alla former av mögel ger sig till känna innan de börjar orsaka problem i olika grad kan det vara bra att regelbundet göra undersökningar av huset. Det går bland annat att göra spormätningar av inomhusluften för att upptäcka vissa vanliga former av mögel. Mätningen visar inte på hur mycket av huset som är utsatt men är en effektiv indikator av om vidare undersökningar behövs eller inte.