Få ditt tak rent och snyggt


Att hålla sitt tak rent ser inte bara snyggt och prydligt ut, det förlänger dessutom livslängden på ditt tak. Underhåll ditt tak, så kan livslängden mer än fördubblas.

Inte bara tvätt

När taket börjar bli gammalt, kan det vara lämpligt att, utöver tvätt, också måla eller impregnera taket. Det ger taket en skyddande yta. Om bärläkten börjar att bli dålig, behöver den bytas. Detta innebär inte nödvändigtvis att du behöver byta takbeläggningen. Om du har en välskött takbeläggning kan den i många fall återanvändas. Ta hjälp av experter så att just ditt tak får det underhåll som behövs.

Att hålla efter taket lönar sig

Om mossa och alger får fäste i takpannorna leder det till ökad frostsprängning i materialet under vintertid. Detta gör att pannorna att vittrar i förtid, vilket i sin tur förkortar livslängden på taket. Väder och vind sliter hårt på plåttakens färg, vilket gör att det kan börja rosta. Att byta takbeläggning kan bli en dyr affär, därför bör du regelbundet tvätta och underhålla ditt befintliga tak.

Undvik risker

Blöta tak kan vara hala, undvik onödiga risker och tänk på att alger gör ditt tak ännu halare. Har du inte rätt kunskap kan det vara säkrare att anlita en firma för underhållet, snarare än att själv ge sig upp på taket.