Få extra utrymme med ett attefallshus


Många villaägare har nog haft tillfällen när de känner att det vore bra med ett rum till men det är inte anledning nog att börja leta efter ett större hus. Oavsett om det är för att barnen växer upp och borde få var sitt rum istället för att dela rum, för att man känner att det vore roligt med ett hobbyrum eller någon annan anledning kan lösningen vara att upprätta ett attefallshus på tomten.

Innan man dock börjar bygga sitt eget eller köpa ett färdigställt gäller det att veta ett och annat först. Ett attefallshus får vara max 25 km2. Man kan bygga mer än ett men då måste den totala byggarean fortfarande följa denna regel. Huset får heller inte vara över 4 meter från mark till taknock. Det får uppföras var som helst på tomten om det är minst 4,5 meter från tomtgränsen. Vill man placera det närmare behöver man den eller de berörda grannarnas medgivande. Och det är alltid bra att få detta skriftligt.

För att få bygga ett attefallshus behöver man inte skaffa bygglov, men man måste göra en anmälan till byggnadsnämnden för att få ett startbesked. Med anmälan ska man även skicka med beskrivningar, ritningar och andra uppgifter som byggnadsnämnden behöver för att göra en rättvis bedömning. På sin kommuns webbplats kan man ofta få tag på en blankett att fylla i där alla ytterligare uppgifter listas.

Det finns dock undantag till bygglovsaspekten. Oavsett vad de generella reglerna säger måste man även följa den eventuella detaljplan som finns för området där man bor. Och denna kan säga att man faktiskt behöver ett bygglov om den utförs i en bostadsmiljö som klassats som värdefull. Av denna anledning är det alltid rekommenderat att kontakta byggnadsnämnden för ytterligare uppgifter.

Väljer man att köpa ett attefallshus är det viktigt att kolla upp att byggnaden följer aktuella byggregler och får garanti på att detta är fallet. Väljer man att bygga det själv har man också ansvaret att kolla upp vad dessa regel säger och sedan följa dem.