Vintern är här – ordna med snöskottningen


Varför inte vara ute i god tid i år? Istället för att arbeta under stress vilket medför större risker. Då kan det vara skönt att ha all snöskottning inför vintern planerad. Visst, är det omöjligt att veta exakt hur mycket snö som kommer att falla under vintersäsongen men det går att ha lite framförhållning i alla fall.

Köp in rätt maskiner och redskap till snöskottning

Det är bättre att ha alla maskiner och hjälpmedel du behöver för att skotta snö redan innan själva arbetet med snön börjar. Det kan bli svårt även för en traktor som ska ut på snöskottning att komma ut genom maskinhallen om portarna är totalt igensnöade sedan ett par veckor tillbaka.

För att underlätta arbetet bör du ha kraftiga maskiner till snöskottning och underhåll av vinterväglag. Du behöver hållbara spadar och rejäl snökätting för att klara av de allra isigaste vägarna. Snöslungor är bra redskap till mindre ytor. Det kan vara bland annat utanför garage eller mindre gångar. För att kunna ta sig emellan exempelvis bostadshus och återvinningscentral eller promenadgångar som leder från bostaden till större vägar.

Det bästa är att anlita professionella experter om du är ansvarig för snöskottningen av större vägar. För att hitta rätt maskiner och redskap till vägunderhållning läs mer här.